Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wedstrijd bepalingen

Wedstrijd bepalingen

Wij volgen ten alle tijde de reglementen van de KNHS in onderstaande wedstrijdbepalingen. Fouten in onderstaande tekst zijn voorbehouden. 

VETERINAIRE KEURING:

 • Eerste keuring: tussen het springen en de aanvang van de crosscountry.
 • Tweede keuring: 10 minuten na het beëindigen van de cross.
 

DRESSUUR:

 • Klasse Z Paarden: 2021 CI 2* test A
 • Klasse Z Pony’s: 2021 CI 2* test B
 

Overige klassen rijden de proeven uit het dressuurboekje van 2022:

 • Klasse M: proef 29
 • Klasse L: proef 25
 • Klasse B: proef 21
 

KLEUR HINDERNISBORDJES IN DE CROSSCOUNTRY

1e wedstrijddag

 • Zwart: Z-paarden
 • Rood: M-paarden en Z-pony’s
 • Blauw: L-paarden en M-pony’s
 • Groen: B paarden
 
2e wedstrijddag
 • Groen: B-paarden en L-pony’s (lang)
 • Geel: B-pony’s (lang)
 • Zwart: L-pony’s kort
 • Rood: B pony’s kort
 • Bruin: terreinrit 
 

CROSSCOUNTRY:

Conform de nieuwe regelgeving worden de combinaties in de klasse B beoordeeld op rijstijl. Het resultaat is mede bepalend voor het toekennen van winstpunten.

PAARDEN

 • Klasse Z: lengte 2890 m. Tempo 520 m/min. Optimale tijd 5.34 min.
 • Klasse M: lengte 2940 m. Tempo 500 m/min. Optimale tijd 5.33 min.
 • Klasse L: lengte 2480 m. Tempo 480 m/min. Optimale tijd 5.04 min.
 • Klasse B: lengte 2.000 m. Tempo 460 m/min. Optimale tijd 4.21 min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde bij tijdsoverschrijding tot max. 225 m/min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.

PONY’S

 • Klasse Z: Lengte 2940 m. Tempo 500 m/min. Optimale tijd 5.33 min.
 • Klasse M: Lengte 2300 m. Tempo 480 m/min. Optimale tijd 4.48 min.
 • Klasse L: Lengte 2.000 m. Tempo 460 m/min. Optimale tijd 4.08 min.
 • Klasse B: Lengte 2.000 m. Tempo 450m/min. Optimale tijd 4.27 min

0,4 strafpunt per begonnen seconde tijdsoverschrijding tot max. 200 m/min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.

FOUTEN OP DE CROSSHINDERNISSEN:

 • 1e weigering: 20 strafpunten
 • 2e weigering op dezelfde hindernis: 40 strafpunten
 • 3e weigering totaal: uitsluiting (Klasse M-Z)
 • 3e weigering bij zelfde hindernis: uitsluiting (Klasse B-L)
 • 4e weigering totaal: uitsluiting (Klasse B-L)
 • val paard of pony: uitsluiting
 • val ruiter of amazone: uitsluiting

Stilstaan voor een hindernis, onmiddellijk gevolgd door springen van uit stand, wordt als een weigering bestraft. Bij waterinlopen is een kleine aarzeling toegestaan, als het totale beeld voorwaarts blijft. Bij een afsprong mag een paard/pony even aarzelen om zijn landing te taxeren.

In alle gevallen van uitsluiting in de cross, dient men, zonder verder te springen, zich langs de kortste weg te gaan melden bij de finish en de veterinaire keuring.

SPRINGPARCOURS:

Tempo: 350 m/min. Het onderdeel springen mag gereden worden in cross-outfit.

FOUTEN OP DE HINDERNISSEN:

 • Hindernis omver werpen tijdens de sprong 4 strafpunten 
 • Eerste ongehoorzaamheid 4 strafpunten 
 • Tweede ongehoorzaamheid 8 strafpunten 
 • Derde ongehoorzaamheid uitsluiting 
 • Val van ruiter uitsluiting 
 • Val van paard uitsluiting 
 • Overschrijden van de tijd 0,4 strafpunt per begonnen seconde

Bij 20 strafpunten of meer en uitsluiting in het onderdeel springen is een combinatie in verdere onderdelen niet startgerechtigd. Strafpunten voor tijdsoverschrijding buiten beschouwing gelaten.

DRESSUUR:

Bij een score van 45% of minder in het onderdeel dressuur is een combinatie in verdere onderdelen niet startgerechtigd.

UITSLAGBEREKENING:

De totaaluitslag wordt berekend door de strafpunten van de verschillende onderdelen van de wedstrijd bij elkaar op te tellen. De combinatie met de minste strafpunten is winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten is de winnaar:

 • degene met het minst aantal strafpunten in de crosscountry
 • daarna de combinatie die de toegestane tijd in de cross het dichtst benadert
 • daarna de combinatie met het beste springresultaat
 • daarna de combinatie met de snelste tijd in het springen
 • daarna worden de betreffende combinaties gelijk geplaatst.

Stijlpunten in de klasse B: de in de crosscountry behaalde stijlbeoordelingspunten tellen mee voor de plaatsing van de combinaties.

Het stijlcijfer van beide juryleden wordt van het totaal aantal strafpunten afgetrokken.

Lang haar:

Met het oog op veiligheid is het voor deelnemers met lang haar verplicht het haar in te vlechten en/of op te binden. Hiermee wordt het FEI-reglement gevolgd.

Helmcamera en hartslagmeter:
Het rijden met een helmcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van de helm.
Het rijden met een helmcamera is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Het rijden met een hartslagmeter is toegestaan.