Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Bepalingen Terreinrit

 


 


 


 


Deelname aan de terreinrit is mogelijk wanneer er een winstpunt in het springen is behaald.


De combinaties voor de terreinrit worden ingedeeld in de kleine maat (ABC) en grote maat (DE).


 


VETERINAIRE KEURING :


Eerste keuring: na het onderdeel springen en voor aanvang van de terreinrit. 


Tweede keuring: 10 minuten na het beëindigen van de terreinrit.


 


DRESSUUR:


Dressuurboekje uitgave 2016


Cat. ABC proef 1


Cat. DE proef 5


 


SPRINGEN:


Strafpunten tellen zoals in de samengestelde wedstrijd.


Bij meer dan 20 strafpunten of uitsluiting in het onderdeel springen is de combinatie niet meer startgerechtigd in de Terreinrit. Strafpunten voor tijdsoverschrijding buiten beschouwing gelaten.


 


TERREINRIT:


Gereden wordt het parcours van de cross-country klasse B pony.


Lengte 2.000 m, aantal sprongen 15. Tempo 450 m/min  optimale tijd 4.27


Kleur hindernisbordjes: Bruin.


Bij een aantal hindernissen is het ook mogelijk niet de hindernis te springen, maar in plaats daarvan te kiezen voor een verplichte doorgang, die aangegeven wordt met de kleur Bruin.


 


Weigeringen op de hindernissen of het kiezen van de verplichte doorgang worden niet bestraft met hindernisfouten, maar beiden straffen zichzelf in de tijd.


 


Tijdfouten:


0,4 strafpunt per begonnen seconde bij tijdsoverschrijding. 0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.  Stijlbeoordeling: Op twee plaatsen in de Terreinrit krijgen de combinaties een cijfer voor de wijze van rijden. Daarbij wordt o.a. gelet op tempo, houding en zit van de ruiter, het rijden van de bochten en wendingen en het aanrijden op de hindernissen.


 


Beoordeling terreinrit:


Alle onderdelen worden door een officiële jury beoordeeld. Er wordt echter geen eindklassement opgemaakt. Alle deelnemers ontvangen een medaille en kunnen hun protocollen (dressuur en stijlbeoordeling cross) dan ook afhalen. Het gaat om een fijne ervaring met het rijden van eventing en eventuele doorstroming naar de officiële eventing wedstrijden.