Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Bepalingen Terreinrit

2017

 

 

Deelname aan de terreinrit is mogelijk wanneer er een winstpunt in het springen is behaald.

De combinaties voor de terreinrit worden ingedeeld in de kleine maat (ABC) en grote maat (DE).

VETERINAIRE KEURING : 

Eerste keuring: na het onderdeel springen en voor aanvang van de terreinrit.  Tweede keuring: 10 minuten na het beëindigen van de terreinrit.

DRESSUUR:

Dressuurboekje uitgave 2016

Cat. ABC proef 1

Cat. DE proef 5

TERREINRIT: 

Gereden wordt het parcours van de cross-country klasse B pony. Lengte 1950m. 

Cat. ABC: tempo 350 m/min. Optimale tijd 5.35 min. 

Cat. DE: tempo 400 m/min. Optimale tijd 4.20 min.

Kleur hindernisbordjes: geel. Bij een aantal hindernissen is het ook mogelijk niet de hindernis te springen, maar in plaats daarvan te kiezen voor een verplichte doorgang, die aangegeven wordt met de kleur geel.

Weigeringen op de hindernissen of het kiezen van de verplichte doorgang worden niet bestraft met hindernisfouten, maar beiden straffen zichzelf in de tijd.

Tijdfouten: 0,4 strafpunt per begonnen seconde bij tijdsoverschrijding. 0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.  Stijlbeoordeling: Op twee plaatsen in de Terreinrit krijgen de combinaties een cijfer voor de wijze van rijden. Daarbij wordt o.a. gelet op tempo, houding en zit van de ruiter, het rijden van de bochten en wendingen en het aanrijden op de hindernissen.

SPRINGEN:

Strafpunten tellen zoals in de samengestelde wedstrijd.

Bij meer dan 20 strafpunten of uitsluiting in het onderdeel springen is de combinatie niet meer startgerechtigd in de Terreinrit. Strafpunten voor tijdsoverschrijding buiten beschouwing gelaten.

 

 

UITSLAGBEREKENING:

De twee cijfers voor stijl (1 t/m 10) worden opgeteld en vermenigvuldigd met 10 (max 200 punten). De dressuurscore wordt hierbij opgeteld. Eventuele tijdfouten van de Terreinrit en strafpunten van het springparcours worden hiervan in mindering gebracht.