Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Wedstrijdbepalingen


Fei

VETERINAIRE KEURING:

Eerste keuring: tussen het springen en de aanvang van de crosscountry.

Tweede keuring: 10 minuten na het beëindigen van de cross.

DRESSUUR:

Klasse Z Paarden: 2020 CI 2* test A

Klasse Z Pony’s: 2020 CI 2* test B

Overige klassen rijden de proeven uit het dressuurboekje van 2016:

Klasse M: proef 14

Klasse L: proef 10

Klasse B: proef 6

KLEUR HINDERNISBORDJES IN DE CROSSCOUNTRY:

Zwart:   Z-paarden

Rood:   M-paarden en Z-pony’s

Blauw:  L-paarden en M-pony’s

Groen:  B-paarden en L-pony’s

Geel:  B-pony’s

CROSSCOUNTRY:

Conform de nieuwe regelgeving worden de combinaties in de klasse B beoordeeld op rijstijl.

Het resultaat is mede bepalend voor het toekennen van winstpunten.

PAARDEN

Klasse Z: lengte 2897 m. Tempo 520 m/min. Optimale tijd 5.35 min.

Klasse M: lengte 2765 m. Tempo 500 m/min. Optimale tijd 5.32 min.

Klasse L: lengte 2380 m. Tempo 480 m/min. Optimale tijd 4.58 min.

Klasse B: lengte 1975 m. Tempo 460 m/min. Optimale tijd 4.18 min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde bij tijdsoverschrijding tot max. 225 m/min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.

PONY’S

Klasse Z: Lengte 2765 m. Tempo 500 m/min. Optimale tijd 5.32 min.

Klasse M: Lengte 2250 m. Tempo 480 m/min. Optimale tijd 4.42 min.

Klasse L: Lengte 1975 m. Tempo 460 m/min. Optimale tijd 4.18 min.

Klasse B: Lengte 1975 m. Tempo 450m/min. Optimale tijd 4.24 min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde tijdsoverschrijding tot max. 200 m/min.

0,4 strafpunt per begonnen seconde voor sneller rijden dan 20 seconden onder de optimale tijd.

FOUTEN OP DE CROSSHINDERNISSEN:

· 1e weigering: 20 strafpunten

· 2e weigering op dezelfde hindernis: 40 strafpunten

. 3e weigering totaal: uitsluiting (Klasse M-Z)

· 3e weigering bij zelfde hindernis: uitsluiting (Klasse B-L)

. 4e weigering totaal: uitsluiting (Klasse B-L)

· val paard of pony: uitsluiting

· val ruiter of amazone: uitsluiting

Stilstaan voor een hindernis, onmiddellijk gevolgd door springen van uit stand, wordt als een weigering bestraft. Bij waterinlopen is een kleine aarzeling toegestaan, als het totale beeld voorwaarts blijft. Bij een afsprong mag een paard/pony even aarzelen om zijn landing te taxeren.

In alle gevallen van uitsluiting in de cross, dient men, zonder verder te springen, zich langs de kortste weg te gaan melden bij de finish en de veterinaire keuring.

SPRINGPARCOURS:

Tempo: 350 m/min. Het onderdeel springen mag gereden worden in cross-outfit.

FOUTEN OP DE HINDERNISSEN:

· omverwerpen, enz.: 4 strafpunten

· 1e weigering: 4 strafpunten

· 2e weigering: 8 strafpunten

· 3e weigering: uitsluiting

· val van ruiter of amazone: uitsluiting

· val van paard of pony: uitsluiting

· vergissing in het parcours: uitsluiting

· tijdsoverschrijding: 0,4 strafpunt per begonnen seconde

Bij meer dan 20 strafpunten of uitsluiting in het onderdeel springen is een combinatie in verdere onderdelen niet startgerechtigd. Strafpunten voor tijdsoverschrijding buiten beschouwing gelaten.

DRESSUUR:

Bij een score van 45% of minder (max. 82,5 strafpunten) in het onderdeel dressuur is een combinatie in verdere onderdelen niet startgerechtigd.

UITSLAGBEREKENING:

De totaaluitslag wordt berekend door de strafpunten van de verschillende onderdelen van de wedstrijd bij elkaar op te tellen. De combinatie met de minste strafpunten is winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten is de winnaar:

degene met het minst aantal strafpunten in de crosscountry
daarna de combinatie die de toegestane tijd in de cross het dichtst benadert
daarna de combinatie met het beste springresultaat
daarna de combinatie met de snelste tijd in het springen
daarna worden de betreffende combinaties gelijk geplaatst.
Stijlpunten in de klasse B: de in de crosscountry behaalde Stijlbeoordelingspunten tellen mee voor de plaatsing van de combinaties.

Het stijlcijfer van beide juryleden wordt van het totaal aantal strafpunten afgetrokken.

Lang haar:

Met het oog op veiligheid is het voor deelnemers met lang haar verplicht het haar in te vlechten en/of op te binden. Hiermee wordt het FEI-reglement gevolgd.

Helmcamera en hartslagmeter:
Het gebruik van een helmcamera en een hartslagmeter is vanaf 1 maart officieel toegestaan.